Záložka do knihy spája školy 2015

14.02.2016 16:06

Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave

a Národné pedagogické múzeum a knižnica J. A. Komenského v Prahe

vyhlásili    k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc 2015

6. ročník česko-slovenského projektu

­­­­­­

Záložka do knihy spája školy 2015 s mottom

Múdrosť ukrytá v knihách

V našej škole prebiehal  od polovice septembra do polovice októbra 2015.

 Zhotovenie záložky do knihy bolo  rozšírené o sprievodné  zážitkové akcie spojené s návštevou mestských knižníc,  návštevou kníhkupectiev a pohybovými aktivitami.

Projekt sme poňali ako detektívku,

pretože deti sa rady hrajú, rady hľadajú a nachádzajú.

 Preto žiaci pátrali po zrnkách múdrosti ľudovej slovesnosti v mestských knižniciach, hľadali knižné tituly, v ktorých by boli zozbierané a mohli ich nájsť ako napr. Perly rozumu, Príslovia a porekadlá...

Pátranie pokračovalo aj v školskej knižnici, kde  boli "perly ducha" napísané na lístkoch ukryté v mnohých  knihách. Žiaci  brali do rúk knihy z políc, listovali v nich a hľadali lístoček s príslovím, porekadlom, sentenciou. Docieli sme  propagáciu knižnice, žiaci  nazerali do kníh, sledovali ilustrácie, pozreli si obsah, začítali sa, pracovali v knižnici. Nájdené sentencie usporiadali a napísali si ich do čitateľských denníkov.

    Využili sme aj Rok Štúra, žiaci s vyučujúcimi  slovenského jazyka pripravili veľký panel, kde zverejnili nezabudnuteľné a citáty  a úryvky zo Štúrových prejavov, a tak ho predstavili aj ako politika a pedagóga.

Tvorenie záložiek potom  prebiehalo po triedach, ako vyvrcholenie všetkých sprievodných  aktivít. Žiaci 1. stupňa využili aj vystrihovanie a kombinovanie papiera s prírodným materiálom.

Takmer všetky vytvorené záložky boli zverejnené na paneloch vo vestibule školy, kde si ich mohli pozrieť žiaci, učitelia aj rodičia a návštevníci školy.

Záložky sme zaslali ZŠ v Seredi, našej partnerskej škole v projekte, do balíčka sme priložili drobné propagačné materiály o našej škole a žiaci napísali novým priateľom“ pozdravy s ilustráciami. Áno, aj takto vznikajú nové kamarátstva, vďaka celkom obyčajnej, či neobyčajnej? záložke do knihy.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022