workshop Neuropsychológia

07.12.2011 14:00

Naša škola sa podieľala na spoluorganizovaní workshopu Neuropsychológia a jej
smery z pohľadu neurológie, EEG Biofeedback. Workshop sa uskutočnil 30.9.2011
v priestoroch kongresovej sály v hoteli Lineas v Prešove. Prednášajúcim bol Prof.
MUDr.Josef Faber,DrSc, Mgr. Bibiana Naďová a Jaroslav Dobrovolný, ktrorí
nám sprostredkovali najnovšie poznatky z oblasti terapie EEG Biofeedback a
Kraniosakrálna osteopatia.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022