Výtvarné úspechy našich žiakov

23.03.2014 20:08
09.02.2014 10:14

Mesiac detskej tvorby - celoštátna súťaž

V tejto súťaži sa prezentovali naši žiaci pod vedením pani učiteľky Gorylovej a znova úspešne. Zo 4 500 prác naši žiaci si odniesli popredné miesta. Dušan Belunek zo 7.A získal 1. miesto a Lenka Tulejová z 8.B 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

 Medzinárodná súťaž SKOPJE Macedónsko


International Children´s Art Exhibition NOVEMBER 13- Skopje. V tejto súťaži sa prezentovali naši žiaci pod vedením pani učiteľky Gorylovej a znova úspešne. Do súťaže bolo zaslaných 17 prác našich žiakov. Prvé miesta získali: Alena Petíková a Michaela Lejková.

Srdečne blahoželáme.

  


 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022