Výtvarná súťaž RODINA – MESTO ZDOBENÉ ĽUDOVÝM ORNAMENTOM

12.05.2017 20:57

Výtvarná súťaž  RODINA – MESTO ZDOBENÉ ĽUDOVÝM ORNAMENTOM  bola vyhlásená Domom Matice slovenskej Prešov, OMM a MO MS Prešov pri príležitosti 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov,a 200. výročia narodenia Jozefa Miloslava Hurbana  pod záštitou primátorky mesta Ing. Andrey Turčanovej.

Slávnostnej vernisáže sa zúčastnili 12.5.2017 žiaci VIII.A triedy v Knižnici P. O. Hviezdoslav v Detskej knižnici Slniečko. Natália Belyová, v zastúpení Luciou Šoltisovou, prevzala ocenenie za získané 1.miesto v III. kategórii. Blahoželala jej riaditeľka DMS Mgr.Jurková, vedúci odboru školstva MsÚ PaedDr.Muránsky, lektorka enografického múzea Humno PhDr.Čiasnohová, riaditeľka knižnice P.O.Hviezdoslava aj predseda MO MS PhDr.Matisko.

 

Víťazke blahoželáme.

Mgr.M.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022