Výstavba spojovacích chodieb, vstupnej haly a šatní

17.05.2016 10:36

Výstavba spojovacích chodieb, vstupnej haly a šatní pre ZŠ – Úrad vlády SR - Úrad splnomocnenkyne vlády pre národnostné menšiny Bratislava a Mesto Prešov. Hlavným cieľom projektu je dostavba  spojovacích chodieb, vstupnej haly, šatní.  Dôvodom pre tvorbu a realizáciu projektu je skvalitnenie pracovného prostredia, zníženie rizika úrazov a starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy.

Oddychová a športová zóna pre deti

Zámerom projektu:

je vytvorenie oddychovej a športovej zóny na spojovacích chodbách. Chceme vytvoriť  oddychovú  zónu , pozostávajúca z detského ihriska a posedenia. V interiéri spojovacích chodieb bude k dispozícii špeciálne pohybové zariadenie pre našich žiakov, ktoré by   umožnilo ich aktívny pohyb.

Našim cieľom je, aby naša vstupná hala bola pre žiakov  v prvom rade bezpečným miestom ale aj miestom, plným farieb, zaujímavých centier pohybu, zábavy i oddychových zón. Chceme stimulovať u detí záujem o pohyb, evokovať pocity radosti z pohybu a odvádzať ich nadmernú pozornosť od vysedávania pri moderných digitálnych zariadeniach a zároveň významnou súčasťou areálu školy.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022