Výstava stavovcov a bezstavovcov

23.03.2014 20:01

Výstava stavovcov a bezstavovcov


Vzdelávanie je proces dlhodobý, začína v základnej škole a už tu niekde začínajú žiaci uvažovať o svojom budúcom povolaní, vyberajú si školy, prehodnocujú svoje záujmy a schopnosti. Možno  po dnešnej návšteve  výstavy bezstavovcov spomedzi našich žiakov vyjde šikovný entomológ, biológ či ekológ. Motivácia zo stredy 12.3.2014 bola hmatateľná a konkrétna. Vystavené exponáty v priestoroch Prešovskej univerzity boli naozaj zaujímavé. Striedali sa rôzne formy: fotografia vo vysokej umeleckej i technickej kvalite s preparátmi a entomologickými zbierkami. Odborný zamestnanec univerzity vysvetlil našim žiakom, ako sa preparáty dostali do zbierok univerzity i ako vznikali unikátne zábery v prírode.                                          Mgr.Režnická, PaedDr.Pekárová           Foto....   

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022