Vyhodnotenie zberu papiera - prečo zbierať papier?

02.05.2016 21:27

Všetci vieme, že recyklačný cyklus je ekologicky a ekonomicky výhodný. Šetrí energiu, znižuje ekologickú záťaž prostredia. Zberový papier je významnou surovinou napríklad pri výrobe hygienických, baliacich a obalových papierov.. Naši žiaci ho každoročne nazbierajú niekoľko ton.

Vieme, že tona nazbieraného a spracovaného papierového odpadu zachráni 2,5 m3 drevnej hmoty.

Vynález papiera patrí Číňanom, ktorí použili na jeho výrobu hodvábne a ľanové handry, ale je veľmi pravdepodobné, že už pred tým používali konope. Stalo sa tak v 2. storočí n. l. Cez arabské krajiny sa výroba papiera dostala do juhozápadnej Európy. V 11. storočí sa na jeho výrobu už používal papierenský lis, vyvinutý z vinárskeho lisu. V roku 1673 v Holandsku zaviedli mlecie zariadenie, tzv. holander. Ten nahradil drviace zariadenie pomocou stup, ktoré v Európe poháňali vodnou energiou a používali sa v baníckej a hutníckej výrobe na drvenie rudy a pohon bucharov. V roku 1844 vynašiel Nemec Fredrich Gottlieb Keller spôsob výroby papiera z drevenej hmoty, ktorú získal obrusovaním dreva. V roku 1874 nemecký chemik Alexander Mitscherlich výrazne zdokonalil sulfitovú metódu priemyselnej výroby dreva. Celulózu získaval chemickým rozkladom dreva. Výroba papiera na území dnešného Slovenska má bohatú tradíciu. Dodnes sa ako rarita vyrába papier aj ručne veľmi podobnou technológiou ako na začiatku jeho výroby. Používa sa na zvláštne príležitosti, čím sa zdôrazňuje jeho nevšednosť i cena.

V školskom roku 2015/2016 sme zachránili cca 20 stromov!  Spoločne sme vyzbierali   1442,5 kg papiera! Ďakujem každému, kto prispel k zberu.

Vyhodnotenie

1. 2.A  - 290kg

2. P.A,B  - 273kg

3. 1.A - 250kg

 

kabinety  - 236kg

 

7.B - 132kg

5.B -  114kg

5.A - 110kg

3.A  - 29kg

P.C  - 8kg

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022