Vyhodnotenie školského kola

27.02.2014 16:59

60. ročník Hviezdoslavovho Kubína

Táto tradičná súťaž v prednese poézie a prózy sa uskutočnila 26.2.2014 v priestoroch slávnostne vyzdobenej školskej knižnice, kde zazneli krásne slová slovenských i svetový autorov. Sviatok reči prišli osláviť malí aj veľkí, učitelia, rodičia, starí rodiča aj vychovávateľky so žiakmi ŠKD. Slávnostnú chvíľu umocnila prítomnosť hosťa PhDr. Ladislava Matiska, predsedu Matice slovenskej v Prešove, ktorý bol zároveň predsedom poroty. Porota pozitívne hodnotila účasť žiakov aj z logopedických tried. Nesúťažne vystúpili aj nádejní recitátori prípravných ročníkov. K slávnostnej atmosfére prispeli svojím vystúpením žiaci 1. a  2. stupňa, ktorí pod vedením Eriky Šofrankovej nacvičili dramatizáciu rozprávky O lesných zvieratkách a kráľovi. Mgr. M. Krištofová, zástupkyňa RŠ, vo svojom príhovore pripomenula 60. ročník Hviezdoslavovho Kubína. Pani riaditeľka PaedDr. Rodáková zaželala všetkým žiakom veľa šťastia. Hudobným číslom sa nám predstavili Lukáš Ferko (VII.B) hrou na akordeóne  a Lívia Girgošková (VI.A) spevom.

Do obvodného kola postupujú žiaci: Bortniak, Pravdová, Cisková, Pribulová.

Všetkým víťazom srdečne blahoželáme.

 

Vyhodnotenie školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín 2014

 

Kategória

Poézia                                              Próza

Meno recitátora

Meno recitátora

I.

1. – 3. roč.

1. Bortňák

2. J. Kišš

3. N.Zajacová

1.neudelené

2. O.Pribula

3. neudelené

II.

4. – 6. roč.

1.A.Pravdová

2.N.Zábrocká

3.M.Rolíková 

1. K.Cisková

2.L.Girgošková, Gašparíková

3.A.Timko

III.

7.­- 9. roč.

1. neudelené

2. neudelené

3. J.Petrušová

1.S.Pribulová

2. B.Velička

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022