Vo víre mocenských zápasov II.

30.03.2017 03:57

Po období pokoja Prešov zažíval rôzne významné celokrajinské udalosti, ktoré sa zapísali do jeho histórie natrvalo. Zmeny súviseli s nástupom  tvrdej absolutistickej moci Leopolda , jeho vládu poznačili protihabsburské povstania Vešeléniho  (1670) , Tököliho  (1678). Veľký bôľ si zažili evanjelickí mešťania počas smutne známych Prešovských krvavých jatiek v roku 1687. Počas Rákocziho povstania v r. 1704 sa mesto veľmi vyčerpalo finančne, utrpelo mnohé škody a zasiahla ho ešte aj morová epidémia.

Napriek veľkým stratám na životoch ľudí, tiež majetkovej ujme, zaznamenalo toto obdobie aj veľmi pozitívne zmeny. V plnom rozsahu boli vtedy obnovené hospodárske i politické práva mesta a po prvý raz v ňom bola nastavená náboženská tolerancia, ktorá evanjelikom umožnila slobodne vyznávať svoje vierovyznanie.

Po ťažkých časoch, kedy klesol aj počet obyvateľstva, na prahu druhého desaťročia 18. storočia sa národnostná štruktúra nezmenila. Najvýznamnejšou a stále najpočetnejšou skupinou mešťanov zostávali Nemci. Neustály prílev obyvateľstva z vidieka zvyšoval podiel Slovákov, ktorí mnohokrát zastávali  významné funkcie v cechoch  a mestskej rade. Väčšina prisťahovalcov  sa usadzovala na predmestiach, vďaka čomu tieto časti získali slovenský charakter. K ďalším etnikám žijúcim v meste patrili Maďari, Poliaci, Taliani, Rusíni a iní.

Prešov si získal epiteton Malé Lipsko či Malá Viedeň , ktorý poukazoval na nebývalý  ekonomický rozkvet  mesta, na jeho vysokú  kultúrnu  a vzdelanostnú úroveň. Mesto sa môže popýšiť mnohými osobnosťami, ktorými boli Lucas Fabinus ( vydal prvú tlačenú učebnicu) , Ján Bocatius ( básnik a historik), Jakub Jakobeus ( autor latinských básní), Ján Bayer         ( prvý slovenský historik ), Izák Caban ( filozof)  či Ján Rezík  (rektor gymnázia ).

V rokoch 1650- 1654  navštívil mesto Ján Ámos Komenský , ktorý pobýval v tom čase v neďalekom Blatnom Potoku. V 16. storočí pôsobil v Prešove známy humanistický básnik a učenec Juraj Wenher a o storočie neskôr tu žil a pracoval ako richtár a lekárnik Ján Weber. Zoznam slávnych mien uzatvára Jakub Bogdani , dvorný maliar anglických kráľovien.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022