Viem, čo zjem

04.10.2016 09:40
Program  
Hlavné zameranie projektu

Predmetom Projektu je osveta v oblasti zdravej výživy a vyváženého životného štýlu v cieľovej skupine pozostávajúca z povinných a dobrovoľných aktivít.

Organizátor a odborný garant projektu Organizátorom projektu VIEM, ČO ZJEM (ďalej len „Projekt“) je neuropea, s.r.o., IČO: 36 696 129, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 43018/B 
Podpora projektu Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trvanie projektu od 1.9.2016 do 30.6.2017
Koordinátor projektu Mgr. B. Likeová, pre žiakov 4. a 5. ročníkov
Logo

 
Aktivity v mesiaci november - Naši štvrtáci a piataci privítali na škole Mgr. Libovú z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V rámci projektu „Viem, čo zjem“ prišla s nimi diskutovať o nesprávnych stravovacích návykoch a o tom, aký vplyv má výživa na naše zdravie. Spoločne pracovali na aktivitách, ktoré im hravým spôsobom ozrejmili dôsledky zlej životosprávy. Dozvedeli sa, ako sa na ľudskom zdraví odzrkadľuje obezita, podvýživa, nedostatok vitamínov a minerálov, zlá hygiena, nevhodný stravovací režim či nedostatok pohybu. Žiaci sa tiež zamýšľali nad vlastnými stravovacími návykmi i rizikami, ktoré im hrozia. V závere hľadali spôsob, ako týmto rizikám predchádzať. Do tried sa rozchádzali s novým pohľadom na vlastné zdravie i odhodlaní popracovať na vyváženej životospráve.
Pridané: 29.11.2016, Mgr. Likeová, koordinátor projektu     

Beseda - správne stravovacie návyky

Vyhodnotenie projektu

Projekt „Viem, čo zjem“, ktorého sa zúčastnili žiaci IV. A, IV. B a V. A dospel do svojho záveru. Poslednou bodkou boli absolvované lekcie z oblasti hygieny potravín, propagácie ovocia a zeleniny i vyváženej stravy. V rámci projektu si žiaci upevnili vedomosti o zdravej výžive, dozvedeli sa nové užitočné informácie o správnej životospráve, pripravovali jednoduché zeleninové šaláty a zamýšľali sa nad vlastnými stravovacími návykmi i rizikami, ktoré im pri nevhodnej životospráve hrozia. Projekt bol pre nich impulzom popracovať na vlastnom zdraví prostredníctvom vyváženej stravy. Vďaka za aktívnu podporu projektu patrí učiteľkám PaedDr. Vozárikovej, Mgr. Vaskovej a Mgr. Režnickej.

                                                                                                                                                                            Mgr. Likeová

Vyhodnotenie projektu

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022