Veronike Tomkovej

11.10.2015 11:59

Pridané: 11.10.2015,PaedDr.A.Pekárová

Veronike  Tomkovej  z IX.A, ktorá  získala Čestné uznanie v súťaži Bosákova škola Prešova 2014/2015 v sekcii Základné školy.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022