Veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska Andrew Garth na návšteve u nás

06.03.2016 18:15

Prvý októbrový deň bol v našej škole mimoriadne zaujímavý. Svojou návštevou nás poctil  veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, jeho excelencia Andrew Garth.

Mr  Andrew Garth na pracovnom  stretnutí  s Mgr. A.Lešigovou, učiteľkou anglického jazyka, vo februári toho roku prisľúbil, že v blízkej budúcnosti osobne navštívi našu školu,  aby sa  oboznámil  nielen s vyučovaním  anglického jazyka a s využívaním informačných technológií v edukačnom procese, ale aj  s modernou metódou Jolly Phonics. Nečakali sme, že tento sľub čoskoro splní.

„Cip, cip, cipovička...“ zanôtili naši najmladší žiaci z folklórneho súboru Ďatelinka, aby jeho exelenciu srdečne privítali.   Po priateľskom rozhovore s vedením školy a vyučujúcimi anglického jazyka si Mr  Garth prehliadol interiér s odbornými učebňami. Zavítal aj do školského klubu detí, kde ho  naši malí prípravkári  smelo pozdravili po anglicky.  Veď angličtinu sa už nejaký ten týždeň  učia, tak prečo nie?

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022