Vedecká roadshow s DOC. Milanom Ftáčnikom, v Aule 103 VŠA PU v Prešove, Ul. 17. novembra 1

15.10.2015 16:22

Kráľovnou všetkých vied je matematika – takto znel názov prednášky  8.10.2015 o 11.00 hodine. Na túto prednášku sme išli s veľkým očakávaním a s malou dušičkou, čo tak asi my tam vyriešime, do čoho sa zapojíme. Boli sme úžasní. Naši žiaci 7. – 9.ročníka zodpovedali na tri štvrtiny matematických, logických úloh a otázok. Oboznámili sme sa s históriou matematiky. Presvedčili sa, že matematika je prvá z vied, bez ktorej nemožno popísať ostatné vedy. MATEMATIKA JE VEDOU PORIADKU./S. Weinberg/. Zdravia Vás matematikári ZŠ: M. Kľučarová, M. Križanová a V. Mišenko.

Foto...

Žiačka IX.A triedy, Sofia Pribulová

Dňa 8.10.2015 som sa ja spolu s mojimi spolužiakmi a učiteľmi vybrala na prednášku o Matematike – kráľovnou vied na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Priznávam, zo začiatku sa mi tam veľmi nechcelo, no už ten pocit že aspoň na hodinku a pol pocítim aké je to byť vysokoškoláčkou, vo mne vzbudil pocit zvedavosti. Bola to veľmi zaujímavá prednáška ktorú prednášal Doc. RNDr. Milan Ftáčnik Csc. Naučila som sa na nej, že matematika nie je až taká náročná ako sa nám občas zdá, ale viem, že mám toho ešte veľa čo doháňať. Som veľmi vďačná že som tam mohla byť a už teraz sa teším na prednášku ktorá nás čaká 20.10.2015 o chémii a fyzike.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022