Vedecká konferencia z fyziky

27.06.2012 07:37

Dňa 24.5.2012 sa uskutočnila Vedecká konferencia z fyziky pre žiakov 5, 6, 7, 8 a 9. Ročníka.

Na ktorej žiaci predviedli praktickú ukážku jednotlivých pokusov a ukážku žiackych projektov.

Žiaci 6.ročníka predviedli:

- správanie telies v kvapalinách, teoreticky aj prakticky dokázali že telesá v kvapalinách plávajú, ponárajú a vznášajú sa.

- objem kvapaliny vytlačenej telesami, kde žiaci dokázali, že objem vytlačenej kvapaliny = objemu telesa ktoré sme do kvapaliny vložili.

 Žiaci 7. Ročníka predviedli:

  • Vitálnu kapacitu pľúc, ktorú si vyskúšalo asi najviac žiakov.
  • Porovnávanie teplôt pomocou kalorimetra
  • Prelievanie kvapaliny z nádoby do nádoby pomocou zmeny tlaku

 

Žiaci 8.ročníka predviedli:

 

  • že v okolí každého magnetu je magnetické pole
  • a prakticky znázornili siločiary elektrického poľa

 Žiaci 9.ročníka predviedli a vyskúšali:

  • šmykové trenie a valivý odpor telesa po hladkom a drsnom povrchu.

Všetky tieto pokusy si mohli vyskúšať všetci žiaci , ktorý sa zúčastnili vedeckej konferencie pod vedením dvojice žiakov ktorí pokus uskutočňovali a pod dozorom Mgr. Júlie Imrichovej. Všetci zúčastnený si tiež  mohli pozrieť výstavu žiackych projektov z fyziky a to konkrétne rovnoramenné váhy na meranie hmotnosti a vlhkomery na meranie vlhkosti vzduchu.

Zhodnotenie:

Na konferencii sa zúčastnilo cca 100 žiakov, 70% z nich využilo možnosť zapojiť sa aj aktívne. A pokusy robili 16 žiaci s vyučujúcou  Mgr. Júliou Imrichovou.

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022