V septembri prváčikom

05.01.2016 22:34

 

 

Za posledný rok sme sa Vám snažili priniesť články, v ktorých získate inšpiráciu pre prípravu vášho predškoláka na vstup do prvej triedy.

Niektorí rodičia to nevnímajú ako nutnosť, s dieťaťom doma niečo robiť, veď chodí do škôlky, a tá sa teda má postarať o dostatočnú prípravu dieťaťa. To, či a do akej miery vaše dieťa škôlka naozaj na úlohy, ktoré bude musieť zvládať v prvej triede pripraví, je vec otázna.

Jednak je to o počte detí v triede, s ktorými sa predsa len nedá robiť tak, ako doma s jedným – dvomi deťmi. Na druhej strane je to osobný vklad učiteliek, ako svoju úlohu v procese prípravy vášho dieťaťa na školu vezmú.

Je to naše dieťa

a preto si myslím, že je to hlavne na nás rodičoch, aby sme dieťaťu poskytli dostatok aktivít, pri ktorých sa môže nenásilne – v rámci hry – na školu pripraviť. Nemusíte mať na to pedagogické vzdelanie, je to hlavne o uvedomení si niekoľkých základných faktov a výbere vhodného pracovného materiálu.

Ak vaše dieťatko pôjde do školy už tento september, máte ešte pár týždňov na to, aby ste sa doma trošku pripravili, zahrali „na školu“.  Možno vám pomôže krátky sumár, čo by dieťa malo vedieť pri nástupe do školy.

Nájdete tu nielen to, čo by dieťa malo zvládnuť čo sa týka grafomotorického prejavu – teda jeho rúčky, ale aj rôzne iné oblasti a ich význam pre úspešné zaškolenie dieťaťa.

Grafomotorika

Väčšina ľudí zrejme prvú triedu vníma ako čas, kedy sa deti učia len písať, držať ceruzku, pero, píšu prvé lastovičky a prvé vetičky.

Je pravdou, že pri písaní a jeho trénovaní zrejme prváci strávia najviac času v škole, ale aj pri domácich úlohách. Preto je potrebné, aby dieťa malo správny úchop – teda držanie ceruzky. Aby ho po krátkom čase pri písaní nebolela ruka, chrbát, hlava ...

Tiež je dôležité, aby bolo dieťa zvyknuté pracovať istý čas s nejakým pracovným listom, kde musí jeho rúčka obkreslovať isté tvary – na to určené. Tieto grafické prvky sa deti učia v istej postupnosti.  Predtým než začnete, je potrebné, aby si dieťa ruku uvoľnilo.

Na našom trhu je veľmi veľa pracovných zošitov, ktoré sa na tieto cvičenie ruky dajú využiť.

Mňa zaujali: Cvičme rúčky poľahúčky (Didaktis) alebo Co si tužky povídali (Computer press).

Výslovnosť

Dieťa  by malo nastupovať do prvej triedy s čistou rečou, teda malo by vyslovovať všetky hlásky čisto, vrátane L, R, sykaviek. Nie všetky deti toto zvládajú a bolo by potrebné sa v takomto prípade poradiť s logopédom. Spoliehať sa len na riekanky a na to, že sa to dieťa naučí samo, sa nie vždy musí vyplatiť. Odďaľovaním vyhľadania odbornej pomoci hrozí to, že dieťa si nesprávnu výslovnosť zafixuje príliš a bude sa mu ťažko odstraňovať. Pohľad odborníka na problematiku „R“ nájdete tu.

Ak si dieťa zafixuje nesprávnu výslovnosť, môže sa to odzrkadliť na tom, ako bude schopné pracovať s textom (zle hovorím – zle prečítam –zle napíšem).

Pozornosť a pamäť

Niektoré deti môžu mať ešte na prahu prvej triedy problém udržať pozornosť po dostatočne dlhý čas. Tiež môžu mať problém so zapamätávaním si jednoduchej inštrukcie. Je dôležité trénovať a posilňovať aj tieto oblasti, pretože dieťa následne môže mať problém s plnením zadaných úloh v škole – pretože neudrží v pamäti, čo všetko sa od neho chcelo, čo a v akej postupnosti má vykonať.

Okrem toho,  že podnety pre tréning pamäte a pozornosti nájdete napr. v časopise Macko Pusík, a v iných detských časopisoch, môžete sa s deťmi zahrať aj tieto hry.

Lateralita

Dieťa pred vstupom do školy by malo mať vyhranenú lateralitu, teda používanie pravej či ľavej ruky. Lateralita ako taká, nie je len o rukách, je to aj o iných párových orgánoch, ktoré používame prednostne.

Môže sa vám stať, že dieťa, ktoré sa javilo ako dominantný ľavák, zrazu okolo 5,5 roka začne kopať pravou nohou, jesť pravou rukou a iba kreslí ľavou. Toto môže a nemusí byť problém. V prípade pochybností je možné absolvovať špeciálne testy laterality, ktoré urobí psychológ alebo špeciálny pedagóg.

Pokiaľ lateralita vyhranená nie je, dieťa môže mať problém pri písaní, učení. Uvedomme si, že to nie je len o tom, či vie chytiť ceruzku do jednej či druhej ruky, ale je to o práci mozgových hemisfér.

Špecifické potreby dieťaťa         

V prípade, že pripravujete na zaškolenie dieťa so špecifickými potrebami, je vhodné ešte posledné týždne absolvovať konzultáciu so špeciálnym pedagógom alebo psychológom (pri takýchto deťoch predpokladám, že dieťa je v starostlivosti odborníkov už dlhší čas a prázdninová konzultácia by mala slúžiť na overenie toho, či dieťa je naozaj pripravené na vstup do školy a malo by ho zvládnuť bez väčších problémov).

Autor: Mária Kopčíková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022