V múzeu židovskej kultúry

10.03.2016 18:49

Siedmaci sa dnes v nadväznosti na učivo predmetov Náboženská výchova a Občianska náuka spolu s p. učiteľkami Gazdovou a Puchalovou vybrali do Múzea židovskej kultúry v Prešove. 

V studenom, ale nádhernom priestore ortodoxnej synagógy obdivovali jej maľovaný interiér, prezreli si náboženské predmety z Barkányho zbierky, bližšie sa zoznámili so židovským náboženstvom, ale aj každodenným životom prešovských židov na prelome 19. a 20. storočia. Dozvedeli sa napríklad, akú dôležitú úlohu zohrávalo vzdelanie v živote židovskej komunity. 

Pripomenuli si aj pamiatku vyše 6000 prešovských obetí holokaustu z 2. svetovej vojny. 

Pani lektorke ďakujeme za pútavé rozprávanie.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022