Unikátne drevené kostoly,

25.04.2016 14:59

na výstavbe ktorých musel byť  všetok materiál z dreva  a pri ich stavbe sa nesmeli použiť klince, môžeme nájsť na Slovensku  v hojnom počte.  Podľa historických záznamov bolo na našom území  viac ako 300 drevených kostolov. V súčasnosti máme ešte takmer  50 týchto sakrálnych pamiatok pochádzajúcich zo 16. - 18. storočia. S mnohými z nich sa prostredníctvom internetu zoznámili naši siedmaci na hodinách ArtEka a z kartónových odrezkov ich vyskladali. Žiaci sú hrdí na zručnosť predkov a našu históriu, a to  je  nesporne  zaujímavý  praktický vklad  k  vlasteneckej výchove.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022