Úcta k starším

28.10.2017 05:28

Aj napriek svojim šedinám, vždy budeš pre nás jediná. Aj napriek tvojim vráskam, hreje ťa naša láska. Prajeme Ti milý starký, starká, ....

Takéto milé a láskavé slová zazneli  vo všetkých oddeleniach ŠKD.  Z príležitosti mesiaca úcty k starším sme pripravili besiedku spojenú s tvorivými dielňami, aby sme sa takýmto spôsobom  poďakovali našim starkým  za všetko, čo pre nás robia. Oddelenia sa zaplnila do posledného miesta. Takto to vyzeralo. 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022