Tradície Vianoc

15.12.2013 10:31

11.12.2013 sa žiaci VII.A pod vedením p. uč.Pekárovej a p.uč.Lešigovej zapojili do malého projektu v rámci národného projektu KomPrax v spolupráci s MŠ Volgogradská.

Cieľom projektu bolo prostredníctvom viacgeneračného stretnutia získať povedomie o tradičných Vianociach. Rozšíriť si vedomosti o histórii Vianoc v našej kultúre a ich význame. Realizáciou projektu zmeniť myslenie a konanie ľudí, vyzdvihnúť význam trvalých životných hodnôt, stanoviť si životné priority a východiská zabezpečenia základných životných potrieb.                                                                                                                      PaedDr. A. Pekárová  

Foto...


 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022