Toho roku nebude Halloween?“

18.10.2016 19:34

   Pridané: 5.10.2016, Mgr. Krištofová     

                                         

 „Pani učiteľka, toho roku nebude Halloween?“ takouto otázkou ma prekvapili deti (moji bývalí žiaci), keď sme sa náhodne stretli.

„Halloween bude, veď sme sa učili, že Hallowe’en znamená v slovenskom preklade predvečer sviatku všetkých svätých”. No už som tušila, kam mieria: “párty”, oslavy, masky, výzdoba, sú toho plné obchody, televízia, internet, ba i život našej školy sme tým obohatili.

Mladšia generácia rodičov i učiteľov privítala novodobé prejavy sviatkov ako príjemné oživenie, najmä tí, ktorí pôsobili istý čas v zahraničí, no starší sa ohradili, lebo to (vraj) nie je naša kultúra, ale “amerikanizovanie” zvonka a sú aj takí, ktorí to vidia ako škodlivé strašenie.

 Čo je to vlastne ten “Halloween“?                                                                    

“Halloween” je slovo, ktoré pochádza zo stredovekej Británie a Írska. Slovom “hallows” označovali “svätých”. A “All Hallows Even” alebo “Hallowe’en” znamená v slovenskom preklade “predvečer sviatku všetkých svätých”. Preto je úplným nezmyslom povedať, že Halloween je pohanský sviatok. Pohania všetkých svätých predsa neoslavovali.

Oslavovala ich Cirkev už od prvých storočí. Sviatok všetkých svätých sa prvýkrát slávil v Ríme 13. mája 609, keď pápež Bonifác IV. prebral od cisára Fokasa pohanský chrám všetkých bohov, tzv. Pantheon a zasvätil ho Preblahoslavenej Panne Márii, vždy Panne a všetkým svätým mučeníkom. Pápež Gregor III. (731-741) zmenil slávenie Všetkých svätých z 13. mája na 1. novembra, keď v Bazilike sv. Petra slávnostne posvätil kaplnku k úcte všetkých svätých. Druhým významným sviatkom je spomienka na všetkých zomrelých – ľudovo nazývaná Dušičky. Pred zavedením cirkevného sviatku Halloweenu išlo o druidský kult boha smrti Samhaina.

Halloween-ske tekvice sa začali stávať súčasťou Halloweenu až po príchode britských a írskych kolonistov do Ameriky, pôvodne sa vyrezávala repa.

Zvyk obliekať sa do masiek nepochádza z Írska, ale z Francúzska 14. a 15. storočia a je spojený s obrazom “danse macabre”, teda “tanca smrti”, ktorý mal v deň Dušičiek pripomínať pominuteľnosť ľudského života a potreby dobrej prípravy na smrť. Do Halloween-skych zvykov sa to dostalo pravdepodobne až v 18. storočí zmiešaním írskych a francúzskych kolonistov a ich zvykov v amerických kolóniách.

Takisto detské zbieranie sladkostí má svoje korene v britskom a írskom zvyku navštevovať v období sviatkov domy v okolí a pýtať si tzv. “soul-cake” (zákusok alebo sladkosť za dušu v očistci), pričom sa sľúbila modlitba za zomrelých z tej-ktorej rodiny, prípadne sa zaspieval krátky popevok, ktorý vyjadroval modlitbu za zomrelých, poďakovanie či požehnanie. Nazývali to aj “souling”. A klasické americké zvolanie detí počas návštevy domu „trick or treat“ je v Amerike zasa príspevkom anglických katolíkov

Halloween-ske čarodejnice vznikli až v 19. storočí, kedy už “Halloween” v Amerike bol istý druh maškarády, ktorá má záľubu v temných a strašných veciach, čo je aj odrazom v kinematografii (Scary movies, Addams family apod.).

Reklamný slogan vložený do úst detského herca, ktorý povyšuje facebook nad život nás denne presviedča, že súčasná halloween-ska “móda” sa nám nevyhne ani tohto roku, masky rozličných príšer, strašidiel, pavúkov, netopierov, halloween-ske párty spojené so zábavkami, tancami, strašením a pod. Tento spoločenský kultúrny prúd sa nedá celkom ignorovať.

Súčasný tzv. “Halloween” je míľnikom, ktorý prináša do každodenného života niečo výnimočné, tajomné. Aj dnes, tak ako v minulosti, potrebuje človek nielen chlieb, ale aj hry. To sa týka detských hier i víkendových “žúrov” –  to je život! Ľudia chcú  intenzívnejšie prežívanie okamihu, umocnenie okamihu.

Máme teda sláviť Halloween alebo nie? Samozrejme, máme ho sláviť! Je to predsa náš sviatok Všetkých svätých (All hallows eve)! My máme zvyk navštevovať cintoríny, vyzdobiť hroby, typické boli “novembrové chryzantémy”, zapáliť sviečky, ktoré osvecujú celé cintoríny… Zdá sa, že vyrábanie tekvicových svetlonosov má svoje zakorenenie aj v slovanskej kultúre a nie je len dôsledkom “importu” z Ameriky.

Zachovajme dedičstvo toho, čo vytvorili a odovzdali nám naši predkovia, ale buďme aj tvoriví. Ako? Toho roku prišli rodičia a učitelia s tým, aby sme oživili tradície typické pre toto ročné obdobie a poskytli deťom zážitok v rámci regionálnej výchovy – nakladanie kapusty. Nuž, zmena je život!

Zdroj: https://www.detvianskahuta.fara.sk/vkontexte-sk-slavia-katolici-halloween/

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022