T9- 2016

04.04.2016 20:44

Časový harmonogram testovania:

Začiatok administrácie testovania je o 800 hod. Žiaci musia byť v škole najmenej 15 minút pred začiatkom administrácie testovania.

Matematika

8.00 – 8.10 hod. (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

8.10- 8.15 hod. (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

8.15– 9.15 hod. (60 minút) - administrácia testu

9.15 – 9.20 hod. (5 minút) – zozbieranie testov a OH

9.20 – 9.40  hod. (20 minút) - prestávka

Slovenský jazyk a literatúra

9.40 – 9.50 hod. (10 minút) - úvodné pokyny k testovaniu a rozdanie OH

9.50 – 9.55 hod. (5 minút) – rozdanie testov a oboznámenie sa s testom

9.55– 10.55 hod. (60 minút) - administrácia testu

10.55 – 11.00 hod. (5 minút) – zozbieranie testov  a OH

Záver testovania

 

Povolené pomôcky: kalkulačky, rysovacie pomôcky, modré alebo čierne pero

Zakázané pomôcky: mobilné telefóny, výpisky, študijné materiály, učebnice a pod.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022