Svetový deň mokradí - ENV

14.02.2016 16:02

Svetový deň mokradí

Projektovým vyučovaním žiaci 1. stupňa sa hravou formou oboznámili s pojmom "mokrade". Zistili, aké živočíchy a rastliny sú na tomto území. Snažili sa pochopiť, prečo sú pre človeka nenahraditeľné. Mnohí ľudia majú PREDSTAVU O MOKRADIACH, že je to neužitočná "bažina", samé blato a komáre. Naši žiaci už vedia, že mokrade nám dávajú čistú vodu, sú zdrojom potravy, podporujú biodiverzitu, ochraňujú proti povodniam a uskladňujú oxid uhličitý.

Pridané: 12.2.2016, Mgr.Kašprišinová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022