Svetový deň detí/(UNESCO)

08.12.2013 18:16

Svetový deň detí / UNESCO

Hoci na Slovensku sa Medzinárodný deň detí oslavuje 1. júna, celosvetovo bolo jeho stanovenie odporúčané na 20. novembra. Odporučenie dalo Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov uznesením 836 (IX) zo dňa 14. decembra 1954. Aj  žiaci 1. atupňa si pripomenuli tento deň.V tento deň si pripomíname  bratstvo a porozumenie medzi deťmi a venujeme ho  aktivitám s deťmi, myslíme  na ich dobro a životné podmienky vo svete.

Foto..

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022