SUPERSTAR NA MATICI

25.04.2016 14:43

,, Hudba je vesmír, v ktorom je dovolené úplne všetko´´, s úsmevom privítala moderátorka Sofia Pribulová malých aj veľkých spevákov na I. kole školskej súťaže SUPERSTAR, ktorá sa uskutočnila 21. apríla 2016. Potom sa už školou ozýval veselý spev slovenských ľudových piesní i známych moderných hitov. Tešili sa všetci a každý spevák bol odmenený búrlivým potleskom. Porota v zložení p.uč. B. Vasková, V. Tomková 9.A, A. Pravdová 7.A a B.Kollárová 6.A, to pri rozhodovaní o víťazovi vôbec nemala ľahké.
Milé ceny a pekné diplomy si odniesli:
I.Kategória:
1. miesto: Danka Sochrovičová 3.A
2. miesto: Vanesa Hadzimová 2.A
3.miesto: Šarlota Vasková 2.A
II. Kategória:
1.miesto: Patrik Vaňo 6.A
2.miesto: Scarlet Bednárová 5.A
3.miesto: Ivana Gašparíková 8.A
Oceneným spevákom srdečne blahoželáme! Foto...

Pridané: 21.4.2016, pp. B.Vasková I.Kučová, N.Paličková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022