Stretnutie s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska

10.02.2015 13:55

ZŠ Matice slovenskej Prešov v bránach Európy

            

Slovenské školstvo brány do Európy  otvára, ale Základná škola na Ulici  Matice slovenskej 13 v Prešove  do tejto brány ráznym krokom  vstúpila.  Mgr. Adriána  Lešigová, učiteľka anglického jazyka, prijala  9.2.2015 pozvanie na   stretnutie s veľvyslancom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie  Mr  Andrew Garth .  

 Pochváliť sa takýmto záujmom nie je všedná udalosť . Predchádzala tomu účasť  Mgr. Adriány Lešigovej   na Study Tour v Londýne - výstava BETT 2015 (British Educational Training and Technology Show).   

Na tomto pracovnom  stretnutí sa   Mr  Andrew Garth živo zaujímal o využitie informačných technológií pri výučbe anglického jazyka.  Pán veľvyslanec  po informácii, že škola sa intenzívne a novátorsky  venuje vyučovaniu cudzích jazykov , chce pomôcť veľkorysou ponukou zapožičania  informačných technológií z Veľkej Británie  na modernizáciu edukácie.

Mr  Andrew Garth  prisľúbil, že v blízkej budúcnosti osobne navštívi našu školu,  aby sa  oboznámil  s vyučovaním  anglického jazyka, využitím informačných technológií,  ba aj  s metódou Jolly Phonics.

 Metóda Jolly Phonics  je  najefektívnejší spôsob učenia sa angličtiny, ktorá  získala  dňa 27. novembra 2014 akreditáciu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (číslo rozhodnutia o akreditácii: 1509/2014).  Je to program navrhnutý špeciálne pre malé deti od 3 -8  rokov. Záujem rodičov o „anglickú“ materskú škôlku je nesmierny.

 Základná škola na Ulici  Matice slovenskej v Prešove sa teší na túto vzácnu návštevu.   V rozhovore s Mgr. Adriánou Lešigovou sa zaujímal o jej  skúsenosti z pedagogickej praxe,  ako aj z nedávneho  pobytu vo Veľkej Británii.

Opäť sa ukázalo, že  vstup do Európy vedie bránami vedomostí, ktorým anglický jazyk úspešne razí  cestu už dnes.

You are welcome , Mr Ambassador!

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022