St. Valentine´s day

09.02.2017 20:25

Deň Sv. Valentína  u nás vzbudzuje rôzne pocity i spomienky. Pre niektorých z nás je to možno ´veľmi  americký´ sviatok, pre iných,  deň, ktorý im´ nič nehovorí´. No pre niektorých je to deň, kedy  chcú niečím malým obdarovať toho , koho majú radi, alebo len vyjadriť svoju lásku a vďaku peknými, milými slovami, či ochotne  pomôcť svojim rodičom , súrodencom, kamarátom…To, že niekoho máme radi a vážime si ho, môžme vyjadriť tisícimi spôsobmi.

Na hodine anglického jazyka žiaci 2. stupňa uvažovali , prečo majú radi svoju školu, prečo ju radi navštevujú a aké má pozitíva. Dôvodov bolo neúrekom J. Svoj pozitívny vzťah vyjadrili krátkymi opismi zapísaných do vlastnoručne vyrobených srdiečok. Najviac z nich sa vyjadrili, že zo všetkého najradšej na našej škole  majú svojich učiteľovJ VŠETKÝCH!!!:) Iní zase predmet, ktorý ich zaujíma , ďalší svojich najlepších kamarátov, nové vedomosti, ktorými sú obohatení , ale aj prestávky a rozhovory a zábavu počas nich i  šikovné pani kuchárky a ich chutné obedy, ktoré ich denne varia:)

Všetci sme si popriali, aby tento deň sa stal pre nás dôvodom vyjadriť srdečné poďakovanie plné úprimnej lásky tým ,ktorí pre nás denne robia mnohé každodennosti, ale aj tým ,ktorí sa možno cítia sami či nepotrební. Nato ,any sme si ich všimli, stačí niekedy len byť viac pozorný.

HAPPY VALENTINE´S DAY!:)

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022