Športovo-zábavná súťaž “NIE DROGÁM”

17.05.2015 19:58

Žiaci školy sa aj v tomto školskom roku zúčastnili súťažno-zábavného podujatia Nie drogám, ktoré organizovalo ABC – Centrum voľného času Prešov. Súťaž sa konala v telocvični ZŠ Čsl. armády v Prešove 24.apríla 2015. Súťažné 6 členné družstvo zložené zo žiakov 6. - 8. ročníka  bolo zložené  z dvojíc chlapec - dievča. V nenáročných disciplínach ako je heslo, svetové športy a čínsky drak si zmerali sily s ďalšími súťažiacimi školami.

Naši žiaci: A. Pravdová, M. Fejerčák -  VI.A, A.Timko, I.Gašparíková - VII.A, B.Velička, V.Tomková - VIII.A  sa umiestnili na 3. mieste v obvodovom kole. Srdečne blahoželáme.                  Mgr. V.Lenz

obrázok je prepojený

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022