Športom k zdravej mysli a zdravému telu

15.12.2013 10:20

Dňa 3.10.2013 sme na škole zrealizovali pre žiakov primárneho vzdelávania projekt Športom k zdravej mysli a zdravému telu. Žiaci začali športový deň rannou rozvičkou. Na školskom dvore prebehlo zahájenie súťaže, po ňom zložili sľub športovci, žiaci, rozhodcovia - učitelia a aj  starší žiaci. Po vysvetlení súťaže sa žiaci s veľkou chuťou pustili do súťaže. Vyskúšali si beh, skákanie na švihadle, podliezanie, hod na cieľ, lanovú lavičku. Potom žiaci absolvovali súťaživé hry s loptami a skákali vo vreciach. Po krátkej prestávke na občerstvenie pokračovalo športové dopoludnie v telocvični školy, kde okrem tanca žiaci hrali futbal, súťažili s loptami a kruhmi. Celé dopoludnie bolo plné zážitkov.  S úsmevom na tvárach sme ukončili športové dopoludnie víťazným zvolaním Hurá!!!                                      Mgr. Brhlíková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022