Spolupráca s Kanadou

17.05.2016 13:54

Pracovali sme na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili jednoduchú syntax v anglickom jazyku za pomoci metódy Jolly Phonics. Tieto práce sú na webovej stránke našej školy.

Tieto práce boli zaslané do Kanady v Ontáriu, kde sa učia žiaci anglický jazyk tou istou metódou. Naše školy budú tak spolupracovať a vytvoria družbu medzi žiakmi aučiteľmi. Adresy kanadských materských a základných škôl, s ktorými spolupracujeme:

 

https://sncdsb.on.ca/assets/uploads/Special%20Education/spec-education-plan-sections-11.0-to-19.0.pdf

https://www.grosvenor-nursery-school.org/program/

https://www.tvdsb.ca/webpages/trampleasurem/index.cfm?subpage=170383

 

Tieto školy plánujeme navštíviť v júny pod vedením Mgr. Adriány Lešigovej

 

Zodpovední učiteľ: Mgr. Adriána LešigováPracovali sme na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili jednoduchú syntax v anglickom jazyku za pomoci metódy Jolly Phonics. Tieto práce sú na webovej stránke našej školy.

Tieto práce boli zaslané do Kanady v Ontáriu, kde sa učia žiaci anglický jazyk tou istou metódou. Naše školy budú tak spolupracovať a vytvoria družbu medzi žiakmi aučiteľmi. Adresy kanadských materských a základných škôl, s ktorými spolupracujeme:

 

https://sncdsb.on.ca/assets/uploads/Special%20Education/spec-education-plan-sections-11.0-to-19.0.pdf

https://www.grosvenor-nursery-school.org/program/

https://www.tvdsb.ca/webpages/trampleasurem/index.cfm?subpage=170383

 

Tieto školy plánujeme navštíviť v júny pod vedením Mgr. Adriány Lešigovej

 

Zodpovední učiteľ: Mgr. Adriána Lešigová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022