Slávnostné otvorenie vynovenej školskej knižnice

09.12.2013 20:14

            

         „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“

     Toto motto bolo súčasťou besedy s pani spisovateľkou Gabrielou Futovou, ktorá prestrihnutím pásky dňa 5. novembra 2013 slávnostne otvorila novú éru školskej knižnice.

     Po príhovore knihovníka účastníkov besedy podnietila k zamysleniu úvaha o poslaní knihy v súčasnosti, ktorú predniesol žiak VIII.A Dušan Kirner. Pani spisovateľku príjemne prekvapila elektronická prezentácia obsahujúca prierez jej literárnou tvorbou. Po nej nasledovala obohacujúca beseda plná zvedavých otázok žiakov piateho a šiesteho ročníka. Vyčerpávajúce a prekvapivé odpovede obľúbenej autorky zavŕšila dlho očakávaná autogramiáda. Záverečné veľké poďakovanie patrí všetkým zúčastneným, ako aj vedeniu školy.

 

                                                   Mgr. Jozef Čekan

                                              školský knihovník

Foto...

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022