SLÁVIK SLOVENSKA 2015

06.05.2015 22:08

           Dňa 6.mája 2015 v ABC centre voľného času v Prešove prebiehala súťaž SLÁVIK SLOVENSKA 2015 – okresné kolo. Už 25.rokov je garantom slovenský operný spevák Peter Dvorský.

            Úvod celej súťaže patril domácemu folklórnemu súboru ROZMARIJA, ktorý privítal všetkých účastníkov. Zahájenie a ukončenie celej súťaže uvádzala pani riaditeľka ABC centra Mgr. Elena Šimčíková. Tohto roku sa v interpretácii slovenskej ľudovej piesne vystriedalo 40 spevákov v troch kategóriách. Našu školu reprezentovala Lívia Girgošková. Jej krásny spevácky výkon sprevádzal bývalý pán učiteľ Igor Kreta. Lívia bola podľa veku zaradená do lll.kategórie, kde mala 11 konkurentov. Všetci súťažiaci boli odmenení búrlivým potleskom a tí najlepší aj porotou v obsadení: Hanka Servická , Janka Pitková – speváčky ľudových piesní a Ľubomír Šímčík – spevák a muzikant.

            Na záver venovala Hanka Servická všetkým dve piesne s prianím a prosbou, aby všetci tí, ktorí sa súťaže zúčastnili, naďalej šírili krásu našich predkov v podobe ľúbozvučných slovenských ľudových piesní.

            Našej Lívii Girgoškovej zo Vll.A  triedy blahoželáme a prajeme, aby sa jej darilo vo všetkom tak ako aj v speve.                                

 

 Mgr. Erika Haas

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022