Slávik Slovenska 2015

19.03.2015 20:05

  25. ročník celoštátnej speváckej súťaže v interpretácii ľudovej piesne Slávik Slovenska prebiehal aj na našej škole. Dňa 19.3.2015 sa uskutočnilo školské kolo, do ktorého bolo prihlásených 25 žiakov. Príjemnú atmosféru celej akcie dopĺňali žiaci 1.A, 6.A, 7.A a 9.A triedy.

V trojčlennej porote zasadli učitelia hudobnej výchovy : predsedníčka PaedDr. Alenka Pekárová, Mgr. Jozef Čekan a Mgr. Erika Haas . Po otvorení súťaže krásnou ľúbozvučnou šarišskou piesňou v podaní žiačok  šiesteho a siedmeho ročníka, odprezentovali svoje nadanie všetci speváci.

 A od Prešova, Po nábreží koník beží, Čierne oči choďte spať, A já taká dzivočka a ešte veľa krásnych ľudových piesní si vymieňali navzájom speváci malí i veľkí.

Za prípravný ročník vystúpilo niekoľko talentov. Prvé miesto si vyspievala Ninka Bobáková. Druhé miesto patrilo Paľkovi Špilákovi a tiež Maťkovi Gurkovi. Robko Mrúz obsadil krásne tretie miesto.

V I. kategórii žiaci 1.-3. ročníka sa umiestnili na 2.mieste Jakub Kišš a na 3. mieste veľmi nádejné speváčky Simonka JakubčinováDanka Sochovičová.

V II. kategórii žiaci 4.-6. ročníkov sa na prvom mieste umiestnila Natália Zábrodská, ktorá bude reprezentovať našu základnú školu v okresnom kole v máji 2015. Na druhom mieste sa umiestnila Danka Peková a tretie miesto zaujala Anna Mária Makulová a výrazný Franko Paľuch. Všetkým výhercom boli po slávnostnej fanfáre odovzdané diplomy a vecné ceny. Blahoželáme výhercom a držíme palce Natálii Zábrodskej do okresného kola súťaže Slávik Slovenska 2015.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022