Slávik Slovenska 2012

03.05.2012 12:19

Dátum: 26. 4. 2012 o 13,00

Miesto: ZŠ Matice slovenskej 13, PO, školská knižnica

Účasť: Žiaci ZŠ MS 13, PO

Kategórie: I.  žiaci  1. – 3. ročníka

                   II.  žiaci  4. – 6. Ročníka

                  III.  žiaci 7. – 9. Ročníka

Podmienky súťaže: Podľa propozícií vydaných VV SS 2012.   

      -    1 povinná ľudová pieseň zo Spevníka SS 2012

      -    1 ľubovoľná ľudová pieseň

Hodnotiaca komisia: PaedDr. Renáta Borščová, Mgr. Iveta Kučová,

                                       Mgr. Monika Kretová

          Víťazi jednotlivých kategórií školského kola postupujú do okres. kola SLÁVIK SLOVENSKA, ktoré sa uskutoční 11. mája 2012 v ABC CVČ

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022