Školy v akcii: Súťaž sloganov o rozvoji

25.11.2015 18:58

Škola je bezpochyby  miesto, ktoré formuje občanov zajtrajška.Európska asociácia pre lokálnu demokraciu(ALDA) organizuje súťaž, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o rozvojových témach (migrácia, tolerancia, boj proti chudobe, životné prostredie, úspory energie, ľudské práva, recyklácia, biopotraviny, európske občianstvo). Keďže sme škola, ktorá má záujem o globálne otázky, zapojili sme sa do  projektu s medzinárodným dosahom. Diskutovali a vymýšľali sme dovtedy, kým žiaci nevytvorili výstižné slogany. Možno sa niektorý z nich  stane sloganom projektu LADDER, bude propagovaný na webových stránkach projektu a použitý v propagačných materiáloch s jasným uvedením autora sloganu a školy, ktorú navštevuje.

Čo poviete na tieto slogany z našej dielne?

K téme životné prostredie: 

  • Raz spadne aj posledný list.(kol.6.A)
  • Nerež stromy, skús, ako bolí rezanie do vlastnej nohy.(D.Velička)
  • Hovorí strom: Ty máš chlieb, ty máš vodu. Ja nič nemám, nechaj ma žiť! Nezotínaj ma, ja nič nemám, Ty áno. Chceš papier a prácu? Čo však bez kyslíka? (M.Jusková)
  • Čas sa  kráti, raz sa ti to vráti.(Oláh)
  • Ľudia, spamätajte sa, planéta sa nedá  zrecyklovať! (Makuch)

Šetrenie energie:                

  • Šetri energiu , lebo zhasne sovie oko. (Šoltisová)
  • Šetri energiu, je to motor pre techniku. (B.Bundzik)  

K téme tolerancia:             

  • Toleruj rôznosť, neodsudzuj! (K.Vlasáková)

Ľudské práva:                   

  •  Práve prvé pravé práva sú tie ľudské.(kol.6.A)   

 

Mgr.M.Režnická

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022