Školské kolo chemickej olympiády

14.02.2015 15:05

Školské kolo chemickej olympiády

Úspešní riešitelia domáceho kola chemickej olympiády sa v piatok 13.2.2015 stretli na školskom kole 51. ročníka chemickej olympiády. Do školského kola postúpili traja žiaci z IX.A. Úlohy, s ktorými sa popasovali veľmi statočne, ich preverili z poznatkov všeobecnej, anorganickej i organickej chémie. Na našu veľkú radosť máme i dvoch úspešných riešiteľov chemickej olympiády a to: R. Holečko (55%) a D. Kirner (50%).  Gratulujeme!

Výber do okresného kola urobí okresná komisia chemickej olympiády na základe umiestnenia a dosiahnutia úspešnosti v školskom kole.

RNDr. Marián Širý

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022