Škola na dotyk - Moja prvá škola

04.10.2016 09:57

 

EDULAB je unikátne centrum moderných technológií priamo v centre Bratislavy zamerané na efektívne aplikovanie informačných a komunikačných technológií a využívanie digitálneho vzdelávacieho obsahu v procese výučby.

Ide o prototyp modernej multimediálnej triedy budúcnosti, ktorá reprezentuje komplexné hardvérové a softvérové vzdelávacie riešenie v praxi s primárnym zameraním na školy a vzdelávacie organizácie.

Hlavným cieľom centra EDULAB je zvýšiť popularitu využívania moderných vzdelávacích technológií na školách a ukázať prínosy a význam pre skutočnú modernizáciu vzdelávania. EDULAB prináša učiteľom možnosť získať praktické zručnosti absolvovaním školení a vyskúšať si so svojimi žiakmi prácu s najmodernejšími technológiami.

Prostredníctvom multimediálneho spracovania vzdelávacieho obsahu a ďalších technológií sa zvyšuje kvalita a rýchlosť získavania vedomostí a študent tak prechádza z pasívnej roly poslucháča do pozície aktívneho účastníka vyučovacieho procesu.

EDULAB ponúka školám možnosti, ako prostredníctvom moderných informačných a komunikačných technológií vytvárať motivujúce prostredie pre kreatívnu prácu učiteľov a študentov.Viac tu: https://www.zsmaticeslovenskej.sk/news/skola-na-dotyk-moja-prva-skola/

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022