Šaliansky Maťko

03.02.2016 19:59

Školské kolo súťaže v prednese slovenskej ľudovej i autorskej povesti prebehlo 14.12.2015 v žiackej knižnici a úspech zožali  najlepší recitátori, ktorých porota ocenila diplomami.  Novinkou bola možnosť publika tipovať víťaza a veru, s porotou sa vzácne zhodlo.

 
Umiestnenie súťažiacich:
 
Mladší žiaci: 1. miesto: Alexander Rončák - 3.B
                       2. miesto: Oliver Maľcovský    - 4.A
                       3. miesto: Soňa Robová         - 3.A
                       3. miesto: Martin Bortňak       - 2.A
Starší žiaci:  1. miesto: Lívia Girgošková    -8.A
                       2. miesto: Scarlet Bednárová -5.A
                       3. miesto: Anna Mária Makulová  - 5.A
                       3. miesto: Miroslava Rolíková - 7.A
Zvláštne ocenenie poroty za originálny prínos v prednese získal Martin Bačenko  zo 6.B
Víťazom blahoželáme !
Pridané: 14.12.2015, PaedDr. Pekárová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022