Šaliansky Maťko J.C.Hronského

25.01.2015 17:27

Šaliansky Maťko J.C.Hronského

je súťaž v prednese ľubovoľnej slovenskej povesti, súťažia žiaci 2.-7. ročníka ZŠ v 3. kategóriách. 22. ročník súťaže  sme si sprítomnili v našej škole základným  kolom  dňa 17.12.2014. Odzneli známe i menej známe povesti, učiteľky i recitátori hľadali hlavne tie zblízka, viažuce sa k nášmu  regiónu.  Povesťami sú totiž opradené nielen najznámejšie kúty našej vlasti, ale i tie šarišské, čo kreslia slovami, ako vzniklo to, či ono  s pomocou víl a škriatkov... Do okresného kola postúpia víťazi školského kola: K. Cisková, A. Makulová, L.Girgošková .

Blahoželáme víťazom.

                                                                                 PaedDr.Pekárová, Mgr.Režnická

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022