Ruské zimné sviatky

18.12.2013 18:12
              Na Mikuláša si p. uč. Suchaničová pripravila pre žiakov VII.A, VII.B, VIII.A a IX.A špeciálne prekvapenie a pozvala na našu školu vzácneho hosťa. Až z ďalekého Irkutska k nám zavítal pán Andrej Krajev, lektor ruského jazyka na FF Prešovskej univerzity. Našim žiakom porozprával o ruských zimných sviatkoch. Okrem toho, že sme sa dozvedeli zaujímavosti zo života v Rusku, mohli sme si vyskúšať svoje zručnosti v počúvaní a porozumení hovorenému ruskému jazyku. Tí najodvážnejší sa dozvedeli aj odpovede na svoje otázky. Beseda bola veľmi zaujímavá a dúfame, že sa s pánom Krajevom ešte stretneme.                                                                                                                                                                                                                                    Mgr. A. Puchalová
                                                                                                                                                         

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022