Rozprávkový svet kníh

23.03.2014 19:58

Štrnásty marec bol pre školskú knižnicu a jej návštevníkov výnimočným dňom. Niesol sa v duchu motta: „Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe. Školská knižnica obohatená o niekoľko desiatok zaujímavých kníh privítala v rámci projektového vyučovania žiakov 1.stupňa našej školy.

Žiaci i pedagógovia sa zhodli na tom, že kniha je nenahraditeľný pomocník a spoločník na každý deň. Dáva možnosť rozvíjať fantáziu, uvažovať nad dobrom a zlom, ponúka množstvo poznatkov z rôznych oblastí, vie rozosmiať i rozplakať. Môžeme s ňou cestovať po celom svete, dáva nám rady do života a možnosť učiť sa na chybách literárnych hrdinov.

Žiakov príjemne prekvapila elektronická prezentácia obsahujúca množstvo poučných informácií a nádherného obrazového materiálu o histórii knihy, písma a o tom ako funguje školská knižnica. Po nej sa žiaci venovali čítaniu peknej rozprávky, čím zdokonaľovali svoju čitateľskú gramotnosť. Na záver mali žiaci možnosť nakresliť svoju obľúbenú rozprávkovú postavičku.

Všetci zúčastnení sa rozišli s úsmevom na tvári a s pevnou vierou, že knihy ostanú v ich srdciach navždy. Verím, že školská knižnica bude naďalej miestom poučenia, oddychu a rozličných tvorivých aktivít.           Mgr. J. Čekan, školský knihovník       

 


Foto...

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022