Riziká internetovej komunikácie - beseda

18.12.2013 18:21

10.12.2013 k tretiakom a štvrtákom zavítala preventistka ORPZ Prešov Mgr.  kap. J. Karnišová. Žiakov dôsledne oboznámila s rizikom internetovej komunikácie na sociálnych sieťach. Prostredníctvom zaujímavých rozprávok, upozornila na to, ako je nebezpečné komunikovať s neznámymi virtuálnymi kamarátmi, ako aj na posielanie a zverejňovanie vlastných fotografií prostredníctvom internetu. Žiaci veľmi živo komunikovali o rôznych nástrahách, ako aj o kyberšikane.

POUČENIE PRE DETI:  „četuj“,, rozprávaj sa iba s tými kamarátmi, ktorých osobne poznáš.

POUČENIE PRE RODIČOV: kontrolujte a komunikujte so svojimi deťmi. Spoznávajte ich skutočných kamarátov, ale  aj tých internetových.

Koordinátorka drogovej prevencie pre 1. stupeň

Mgr. K. Oriňáková

 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022