Reklama je všade, všade, všade, všade…..

07.12.2015 17:21

Otvoríš noviny – reklama, zapneš televízor – reklama, pustíš rádio – reklama, ideš po ulici – reklama, otvoríš poštovú schránku  -reklama.

Reklama je všade, všade, všade, všade…..

Dňa 13. 11. 2015 nám o reklame, jej vplyve na človeka prišla porozprávať študentka Masmediálnych komunikácií FFPU v Prešove Lucia Pastírová. Žiaci V.A a IX. A sa tak mohli oboznámiť s výhodami a nevýhodami reklamy. V rámci vyučovania slovenského jazyka – prierezovej témy Mediálna výchova sa oboznámili s prostredím, kde sa reklama využíva, kde sa s reklamou môžu stretnúť, vplyv reklamy na výber výrobkov, či manipulácia s myslením ľudí. Dozvedeli sme sa, že najefektívnejšou reklamou je televízna reklama, ktorá pôsobí naľudské zmysly. Výhodou televíznej reklamy je objavenie nového výrobku, oslovenie  naraz veľkého počtu ľudí a k tomu, keď sa pridá zaujímavá  hudba, produkt je zrazu predaný. Žiakov zaujala nielen aktuálnosť témy, ale aj jej praktické využitie v živote. Poslucháčku odmenili búrlivým potleskom.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022