Regionálne Lesnícke dni na východe Slovenska - práca lesníkov a lesného hospodárstva

24.04.2017 20:54

Pri príležitosti Dňa Zeme sa žiaci VII.B, VIII.A a IX.A zúčastnili 6. ročníka Regionálnych lesníckych dní, ktoré v centre mesta Prešov usporiadali Lesy SR v spolupráci so Strednou lesníckou školou v Prešove.

Lesnícke dni  nadväzujú na tradíciu Apríl – mesiac lesov a pripájajú sa k odkazu Dňa Zeme a Medzinárodného roku biodiverzity. Prinášajú informácie o význame a funkciách lesa pre spoločnosť, približujú prácu lesníkov a úlohy lesného  hospodárstva a zdôrazňujú potrebu osobnej zodpovednosti za ochranu hodnôt lesa. Plagát nás pozývala na aktivity lesnej pedagogiky formou zážitkového učenia, vystúpenie sokoliarov, či jazdu na koni...

 

A ako sa podujatie páčilo našim žiakom? Za všetkých Saša Pravdová:

„Pri príležitosti dňa Zeme sme sa zúčastnili na súťaži, v ktorej sme sa mohli dozvedieť veľa zaujímavých informácií o prírode. Na rôznych stanovištiach sme za splnenie úloh dostali písmenko, ktoré nám pomohlo vylúštiť tajničku. Mohli sme si vyrobiť ceruzku, zisťovali sme, akému zvieraťu patria stopy, skladali sme puzzle, priraďovali mláďatá, hádali názvy zvierat a drevín podľa prešmyčiek... Chlapcov zaujali zbrane a všetkým sa nám páčili dravé vtáky. Bolo to zaujímavé a poučné. Po vyplnení tajničky sme dostali sladkú odmenu.“

Pridané: 24.4.2017, Mgr. A. Puchalová

Foto...

 

 

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022