PRVÁCI V KNIŽNICI

26.09.2014 17:58

PRVÁCI V KNIŽNICI

Na prvé veci sa nezabúda

      23. september 2014 bol pre malých prváčikov veľkým dňom.  Spolu so svojimi triednymi učiteľkami po prvýkrát prekročili brány školskej knižnice,  v ktorej ich srdečne privítal školský knihovník p. u. Čekan. V úvode sa dozvedeli základné informácie o fungovaní knižnice a pestrej ponuke kníh. S nadšením a zvedavosťou v očiach si žiaci prezerali aj pripravené knihy – Šlabikár včielky Maji a Zajačik prváčik. Svoju šikovnosť, tvorivosť a záujem prejavili v kreslení  rozprávkových postavičiek a počúvaní rozprávky od P. Dobšinského Zlatá priadka. Dúfame, že aj prváčikovia budú patriť medzi verných čitateľov školskej knižnice.

školský knihovník

 

 

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022