Projektové vyučovanie

15.12.2013 10:25

Športom k zdravej mysli a zdravému telu

15.12.2013 10:20
Dňa 3.10.2013 sme na škole zrealizovali pre žiakov primárneho vzdelávania projekt Športom k zdravej mysli a zdravému telu. Žiaci začali športový deň rannou rozvičkou. Na školskom dvore prebehlo zahájenie súťaže, po ňom zložili sľub športovci, žiaci, rozhodcovia - učitelia a aj  starší žiaci....

Zdravý úsmev

15.12.2013 10:18
Dňa 4.9.2013 sa uskutočnilo  na našej škole projektové vyučovanie Zdravý úsmev. Projekt realizovali študenti 4. a 6. ročníka LF UK Bratislava,  za podpory spoločnosti Curaprox. Žiaci sa hravou formou oboznámili  s dentálnou hygienou, naučili  sa, ako sa  správne...

Poznaj svoje mesto

15.12.2013 10:16
V piatok 6.9.2013 sa žiaci 2. stupňa v rámci projektového vyučovania regionálnej výchovy Poznaj svoje mesto bližšie zoznámili s históriou a kultúrnymi pamiatkami Prešova, ktorý si poobzerali aj z Kalvárie. Počasie nám prialo, okrem výstupu na Kalváriu sme mali čas navštíviť aj Ekocentrum a...

Dopravný deň - projektové vyučovanie

15.12.2013 10:14
            Piatok 6. septembra  sa žiakom  dobre išlo do školy. Na chrbtoch sa im hompáľali ľahké batohy,  iba s desiatou .Tešili sa na Dopravný deň... V triede ich čakalo malé kino. Posadili sa a netrpezlivo čakali, čo sa bude...

Prešov - moje rodné mesto, projektové vyučovanie

15.12.2013 10:13
Vo štvrtok 26. 9. 2013 sa na škole viac ako obyčajne,  skloňovalo mesto Prešov. Žiaci prípravného až štvrtého ročníka sa zapojili do projektového vyučovania Prešov – moje rodné mesto. Na prvých dvoch vyučovacích hodinách sa prostredníctvom projekcie na interaktívnej tabuli oboznámili so...

MALÝ PROJEKT v rámci národného projektu KomPrax

15.12.2013 10:11
                  Základná škola na ulici Matice slovenskej 13 v Prešove v mesiacoch september a október 2013 bezodplatne poskytuje priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených...

Náš farebný svet

24.11.2013 16:37    Náš farebný svet         V mesiacoch september a október 2013 naša škola  poskytla  priestory na realizáciu malých projektových zámerov podporených z Európskeho sociálneho fondu ako súčastí národného projektu KomPrax –...

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022