Projekt

13.03.2014 15:33

Póla radí deťom

V oblasti prevencie platí pravidlo: „Na prevenciu hádam nikdy nie je zavčasu !“ Aj z tohto dôvodu sa bratislavská polícia rozhodla realizovať preventívny projekt ,,Póla radí deťom“, ktorý je určený pre deti predškolského veku (5 až 6 ročné deti) a deti prvého ročníka základných škôl. Jeho úlohou je naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, poskytnúť i tejto vekovej kategórii informácie zamerané na zvyšovanie ich právneho a sociálneho vedomia. Prostredníctvom projektu sú deti primeraným spôsobom informované o rizikách, s ktorými sa môžu v bežnom živote stretnúť. Jeho realizáciu zabezpečujú pracovníci prevencie krajského riaditeľstva a okresných riaditeľstiev v Bratislavskom kraji. Preventívny projekt sa realizuje od roku 2005. Každoročne sa deti stretnú s policajtmi vo viac ako 40 materských a základných školách.

Ide približne o hodinové stretnutie, na ktorom sú informácie podané hravou formou. Sprievodcom dvadsať stranového pracovného zošita je predškoláčka Póla. Póla - formou príbehu vysvetľuje deťom riziká, ktoré im hrozia na ulici, na ihriskách či pri pohybe medzi cudzími ľuďmi. Rozpráva im o dopravných predpisoch, ktoré musia dodržiavať pri bicyklovaní alebo keď idú na prechádzku. Upozorní aj na možné spôsoby ako si chrániť zdravie a na riziká závislostí, ktoré im hrozia v ich veku (televízia, počítače, hracie konzoly, mobily, ...) Oboznamuje deti s prácou polície a ako majú privolať pomoc, keď ju budú potrebovať. Upozorňuje na nebezpečenstvo ,,šikany“, ktorá sa môže objaviť aj v ich triede, poukazuje na spôsoby ako sa môžu proti ,,šikane“ v ich veku brániť. Tieto vedomosti nadobúdajú deti formou doplňovania, dopisovania, lúštenia alebo prerozprávania poučných príbehov za pomoci nakreslených obrázkov. Poznatky z pracovného zošita sú sprevádzané samotnými vstupmi detí. Informácie, ktoré si môžu vyskúšať za pomoci policajta na modelových situáciách a formou situačných hier.

Na záver stretnutia si deti vyskúšajú rolu policajta, oboznámia sa s niektorými pomôckami, ktoré policajt používa pri práci.

Projekt vedie  kpt. Mgr. Jana Karnišová z KR PZ Prešov .

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022