Projekt " Kingdom", " My country"

04.10.2016 09:56

V mesiaci máji sme pracovali  na projektoch s II.A triedou pod názvom „ Kingdom“ a s III. A triedou pod názvom „ My country“. V obidvoch projektoch žiaci predstavili svoju krajinu, školu a svoju osobu. Vymysleli príbeh, kde použili jednoduchú syntax v anglickom jazyku za pomoci metódy Jolly Phonics. Tieto práce sú na webovej stránke našej školy.

Práce boli doslané do Kanady v Ontáriu a do Veľkej Británie, kde sa  žiaci učia anglický jazyk tou istou metódou. Svoj projekt " Kingdom" predstavil žiak II. A triedy Lukas Carroll.

Pridané: 19.5.2016, Mgr. Lešigová

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022