PROJEKT ,,HOVORME O JEDLE - CHUTNÉ MAĽOVANIE“

04.11.2016 10:17
Program  
Hlavné zameranie projektu

Cieľom projektu je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť školy pri vzdelávaní detí a mládeže o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu, o úlohe potravín pri ochrane zdravia a ich význame pre tvorbu a ochranu životného prostredia, regionálny rozvoj a zamestnanosť.

Plnenie Národného programu prevencie obezity

Organizátor a odborný garant projektu Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Podpora projektu Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora a Centrum rozvoja znalostí o potravinách n.o.
Trvanie projektu od 1.9.2016 do 30.6.2017
Koordinátor projektu Mgr. A. Daňková - výtvarné spracovanie projektu

V mesiaci október sme sa v rámci 1.- 4. ročníka zapojili do projektu ,,HOVORME O JEDLE,“ organizovaného Centrom rozvoja znalostí o potravinách n.o. V poslednom čase sa priam roztrhlo vrece s výtvarnými súťažami, ale ako často kreslíte to, čo najradšej jete?

Ani  najlepšie  jedlo na svete však nemusí byť to najzdravšie. Naše maškrtné  jazýčky si neraz pochutnávajú práve na nezdravých potravinách.  Zaneprázdnené mamičky svojim deťom často servírujú na stôl polotovary, vyprážané jedlá a sladkosti. Nadmerná konzumácia cukrov, tukov a múčnych jedál nás nakoniec privedie k obezite. Zabúdame na dôležitosť konzumácie ovocia a zeleniny, rýb, pitie čistej vody... Zabúdame na to, aké dobré a kvalitné sú naše slovenské potraviny. O tom všetkom sme si tak trochu poklebetili a dali na papier to, čo je pre náš organizmus zdravé a prospešné.

 Pracovali sme s deťmi  na zdravom tanieriku z našej záhrady - technikou monotypie sme na podmaľované podklady pretláčali rôzne druhy ovocia. Venovali sme sa aj problematike zdravých vajíčok, mlieku, mäsu, rybám a celozrnnému pečivu.

Hovorme o pálčivých problémoch stravovania našich detí a preberme za to plnú zodpovednosť. Akčným plánom prevencie proti obezite upozorňujme na nedostatky a nesprávne návyky pochádzajúce práve z našej kuchyne.   

Záštitu nad projektom prevzalo Ministerstvo poľnohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pridané: 4.11.2016, Mgr. Alena Daňková

  

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022