PRI POČÍTAČI BEZ STRACHU

07.09.2016 13:17

KYBERŠIKANA. Nie je to tak dávno, možno len dvadsať rokov naspäť, keď nám slovíčko internet veľa nehovorilo. Dnes si náš každodenný život bez internetu  hádam  ani nevieme predstaviť Dnes si náš každodenný život bez internetu, hádam, ani nevieme predstaviť. Prináša nám bezbrehé množstvo informácií, rôzne formy komunikácie s priateľmi, kopec hier i zábavy... Internet je fajn vec...ALE! Okrem už spomínaných vymožeností, skrýva v sebe aj mnohé ohrozenia a nástrahy. Jedným z rizík je i novodobá forma šikanovania – KYBERŠIKANOVANIE. A práve ono bolo ústrednou témou dnešného projektového vyučovania. Žiaci prvého stupňa sa formou interaktívnej prezentácie a diskusie dozvedeli, aké sú najčastejšie formy kyberšikanovania, ako sa brániť a kde, v prípade núdze môžu hľadať pomoc. Oboznámili sa tiež s pravidlami netikety a zásadami bezpečného surfovania na internete. To všetko preto, aby si mohli sadať k počítaču bez strachu.

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022