Preteky turistickej zdatnosti - okresné kolo

31.05.2014 08:29

 Naši žiaci postúpili na krajské majstrovstvá SR

Dňa 29.5.2014 sa žiaci našej školy zúčastnili Majstrovstiev okresu Prešov a Sabinov v pretekoch turistickej zdatnosti. Súťaže sa zúčastnilo 26 žiakov našej školy, ktorí si zmerali svoje sily i vedomosti so žiakmi iných škôl  v krásnom prostredí. V duchu pravidiel fair play úspešne reprezentovali našu školu. Žiaci Natália Pavúková, Tomáš Prusák, Simona Dziaková, Lucia Tkáčová, Damien Voit, Matúš Lukáč, Denis Velička, Francisko Paľuch a Boris Velička dosiahli umiestnenia v prvej trojici vo svojich vekových kategóriách, čím postúpili na krajské M SR, ktoré sa konajú 31.5.2014 v Jaklovciach.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.       Mgr. Brhlíková

Základná škola Matice slovenskej 13, Prešov, školský rok 2021/2022